תעודת שלושת השעונים

תעודת הוקרה קלאסית בשילוב 3 שעונים מובנים.

ניתן להוסיף שעונים נוספים וכן לשלב שעונים במס' גדלים לפי הצורך.

התעודה מגיעה בהדפסה אישית וכוללת תמונה אחת מובלטת.

תיאור

תעודת הוקרה קלאסית בשילוב 3 שעונים מובנים.

ניתן להוסיף שעונים נוספים וכן לשלב שעונים במס' גדלים לפי הצורך.

התעודה מגיעה בהדפסה אישית וכוללת תמונה אחת מובלטת.