ספינת הסכם יששכר זבולון

ספינת מפרשים ענקית ועליה מודפס הסכם יששכר זבולון.

ניתן לשלב תמונות של הכולל, הישיבה או התלמיד ולהוסיף לוגו של המוסד.

מתנה שתפאר כל משרד ובית

תיאור

ספינת מפרשים ענקית ועליה מודפס הסכם יששכר זבולון.

ניתן לשלב תמונות של הכולל, הישיבה או התלמיד ולהוסיף לוגו של המוסד.

מתנה שתפאר כל משרד ובית