בריך שמיא לביה"כ

נוסח "בריך שמיה" לבית הכנסת במסגרת עור מכובדת.

עיצוב אלגנטי ועשיר המפאר כל בית מדרש

תיאור

נוסח "בריך שמיה" לבית הכנסת במסגרת עור מכובדת.

עיצוב אלגנטי ועשיר המפאר כל בית מדרש