אלבום עם מכתב קדש

אלבום לתורם עם מכתב קודש ברכה מהרב.

ניתן לשלב תמונות ולוגו המוסד, וכן לשנות את גווני האלבום בהתאם לנדרש

תיאור

אלבום לתורם עם מכתב קודש ברכה מהרב.

ניתן לשלב תמונות ולוגו המוסד, וכן לשנות את גווני האלבום בהתאם לנדרש